• Μπορείτε να κατεβάσετε τον ισολογισμό της εταιρίας μας για το έτος 2017 κάνοντας κλικ εδώ.
  • Μπορείτε να κατεβάσετε τον ισολογισμό της εταιρίας μας για το έτος 2016 κάνοντας κλικ εδώ.
  • Μπορείτε να κατεβάσετε τον ισολογισμό της εταιρίας μας για το έτος 2015 κάνοντας κλικ εδώ.
  • Μπορείτε να κατεβάσετε τον ισολογισμό της εταιρίας μας για το έτος 2014 κάνοντας κλικ εδώ.
  • Μπορείτε να κατεβάσετε τον ισολογισμό της εταιρίας μας για το έτος 2013 κάνοντας κλικ εδώ.
  • Μπορείτε να κατεβάσετε τον ισολογισμό της εταιρίας μας για το έτος 2012 κάνοντας κλικ εδώ.