Υπηρεσίες

  • Σχεδιασμός και υλοποίηση μηχανολογικών εξοπλισμών & μηχανημάτων.
  • Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού
  • Βελτίωση/Εξέλιξη μηχανολογικού εξοπλισμού
  • Κατασκευή αυτοματισμών
  • Μελέτη και υλοποίηση ηλεκτρολογικών αυτοματισμών
  • Μελέτη και υλοποίηση πνευματικών αυτοματισμών και εγκαταστάσεων
  • Εξειδίκευση σε αυτοματισμούς και μηχανολογικούς εξοπλισμούς για βιομηχανίες παραγωγής πλαστικού.
  • Ολοκληρωμένα συστήματα ζύγισης
  • Συστήματα τροφοδοσίας

Η εταιρία μας έχει πιστοποίηση ISO.